1xbet casino slots

영원아웃도어 노스페이스, 가수 션과 루게릭환자 위해 기부금 전달
영원아웃도어 노스페이스, 가수 션과 루게릭환자 위해 기부금 전달
 • 김임순 기자 / sk@escortbursali.com
 • 승인 2024.02.05 12:01
 • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

영원아웃도어(대표 성기학)가 승일희망재단(공동대표 박승일, 션)에 기부금 5천만원을 전달했다.
1xbet casino slotsLiên kết đăng nhập
성기학 영원아웃도어 회장은  승일희망재단(공동대표 박승일, 션)에 기부금 5000만원을 전달했다.
영원아웃도어(회장 성기학)는 영원무역 명동 빌딩에서 성기학 회장과 승일희망재단 공동대표이자 노스페이스 홍보대사인 션이 참여한 가운데, 기부금 전달식을 진행했다고 5일(월) 밝혔다. 기부금은 승일희망재단이 올해 12월 개원을 앞두고 있는 ‘루게릭요양병원’의 건축비 및 운영비로 사용될 예정이다. 영원아웃도어 성기학 회장은 “루게릭병으로 어려움을 겪고 있는 환자 및 가족분들이 희망을 잃지 않고 행복한 일상을 되찾길 염원한다”고 말했다. 승일희망재단 공동대표이자 노스페이스 홍보대사 션은 “국내 최초의 루게릭요양병원 건립을 위해 10여년 이상을 열심히 달려왔고, 많은 분들의 도움 덕분에 루게릭 환자들과 그 가족분들의 꿈에 한 발자국 다가갈 수 있게 되었다”고 전했다. 한편, 영원아웃도어는 노스페이스 홍보대사 션과 함께 희귀질환인 루게릭병에 대한 사회적 관심 제고 및 인식 전환을 위한 ‘아이스버킷 챌린지 런’과 ‘아이스 릴레이 런’을 비롯해, ‘원더슈즈 기부런’, ‘815 런’ 및 ‘에너지 히어로 레이스’ 등 다양한 기부 프로젝트에 동참하고 있다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

 • 법인명 : ㈜한국섬유신문
 • 창간 : 1981-7-22 (주간)
 • 제호 : 한국섬유신문 /한국섬유신문i
 • 등록번호 : 서울 아03997
 • 등록일 : 2016-11-20
 • 발행일 : 2016-11-20
 • 주소 : 서울특별시 중구 다산로 234 (밀스튜디오빌딩 4층)
 • 대표전화 : 02-326-3600
 • 팩스 : 02-326-2270
 • 발행인·편집인·청소년보호책임자 : 김종석
 • 「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정 보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.
  고충처리인 김선희 02-0326-3600 ktnews@escortbursali.com
 • 한국섬유신문 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
 • Copyright © 2024 한국섬유신문. All rights reserved. mail to ktnews@escortbursali.com
1xbet casino download m88 cá cược thể thao trực tuyến cá cược thể thao online cá cược thể thao trực tuyến trang cá độ bóng đá trực tuyến