1xbet casino slots

“헌옷 되팔아 환경 살린다”…중고패션플랫폼 눈길
“헌옷 되팔아 환경 살린다”…중고패션플랫폼 눈길
 • 민은주 기자 / ejmean@escortbursali.com
 • 승인 2024.01.29 10:17
 • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

그린비즈, 순환경제 스타트업 9선 ‘빈티드·베스티에르콜렉티브’ 선정
중고패션플랫폼이 주목할 만한 순환경제모델로 떠오르고 있다. 지속가능미디어 그린비즈가 최근 선정한 주목할 만한 순환경제 스타트업 9선에 ‘빈티드’와 ‘베스티에르 콜렉티브’가 이름을 올렸다. 그린비즈는 2020년 이후 11개의 순환경제 스타트업이 자산 가치 10억 달러 이상의 유니콘 기업으로 떠올랐다며 2028년까지 디지털 순환경제가 67억달러 규모로 성장할 것이라 전망했다.
1xbet casino slotsLiên kết đăng nhập
중고의류플랫폼이 혁신적인 순환경제모델로 주목받고 있다. 사진=베스티에르 콜렉티브
2008년 밀다 미쿠테와 유스타스 야나우스카스가 공동 창업한 중고의류 온라인 마켓플레이스 ‘빈티드(Vinted)’는 현재 전 세계 16개국에서 7500만명의 회원을 보유하고 있으며 2019년 유니콘 기업에 등극한 바 있다. 지난 2021년 38억1천만 달러의 자산 가치를 인정받은 빈티드는 같은 해 453킬로톤의 이산화탄소 환산량(CO2e)을 절감했다고 밝혔다. 글로벌 패션 리세일 플랫폼 ‘베스티에르 콜렉티브(Vestiaire Collective)’는 전 세계 80개국 2300만 회원들이 1만개 이상의 브랜드, 300만개 이상의 제품을 C2C로 판매한다. 지난 22년 한국에 공식 런칭해 현재 국내에서도 서비스를 운영 중인 ‘베스티에르 콜렉티브’의 자산규모는 17억 달러 정도이며, 온실가스 배출 등 전반에 걸쳐 총 90%의 환경 영향 절감 효과를 가져왔다고 전했다. 그린비즈는 이밖에도 식물성 코팅한 과일·야채로 탄소 7000톤을 절감한 ‘어필’, 음식물쓰레기 데이터 통해 폐기물을 줄이는 ‘위노우’, 신품보다 최대 70% 저렴한 리퍼브 전자제품 플랫폼 ‘백마켓’과 가전제품 수명연장과 재활용을 연구하는 ‘오픈펑크’, 재활용 건축자재 플랫폼 ‘컨큘러’, 해초 원료로 플라스틱 대체재를 개발한 ‘스웨이’와 ‘노플라’ 등을 순환경제를 선도하는 혁신적인 스타트업으로 소개했다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

 • 법인명 : ㈜한국섬유신문
 • 창간 : 1981-7-22 (주간)
 • 제호 : 한국섬유신문 /한국섬유신문i
 • 등록번호 : 서울 아03997
 • 등록일 : 2016-11-20
 • 발행일 : 2016-11-20
 • 주소 : 서울특별시 중구 다산로 234 (밀스튜디오빌딩 4층)
 • 대표전화 : 02-326-3600
 • 팩스 : 02-326-2270
 • 발행인·편집인·청소년보호책임자 : 김종석
 • 「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정 보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.
  고충처리인 김선희 02-0326-3600 ktnews@escortbursali.com
 • 한국섬유신문 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
 • Copyright © 2024 한국섬유신문. All rights reserved. mail to ktnews@escortbursali.com
1xbet casino download m88 cá cược thể thao trực tuyến cá cược thể thao online cá cược thể thao trực tuyến trang cá độ bóng đá trực tuyến